Y. Bia tưởng niệm Thuyền Nhân

Bia tưởng niệm Thuyền Nhân – Võ Đại Tôn . . . Thuyền Nhân Việt Nam – những ký ức khó quên Thanh Quang, phóng viên RFA 2013-10-17

Nguyễn Tự Vấn. Đăng Ngày December 26th, 2009, Trong Mục: Y. Bia tưởng niệm Thuyền Nhân.

Năm 2005, Hà Nội áp lực với Mã Lai & Nam Dương đập phá các tấm bia tưởng niệm Thuyền Nhân chết trên biển Đông, và năm 2009, khi chúng tôi đến đây, Hà Nội tiếp tục yêu cầu Nam Dương đóng cửa các khu di tích, xóa bỏ tất cả dấu vết Thuyền Nhân trên các đảo! Tôi nghĩ đến thân phận Dân Tộc tôi, vong linh những thuyền nhân đã chết, và hình ảnh các cô gái Việt Nam treo cổ trên cành cây đa xứ người!

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....