X. Tìm Hiểu Các Nghi Vấn & Huyền Thoại

DÒNG TÊN – Nguyễn Trần Ai

Nguyễn Trần Ai. Đăng Ngày February 28th, 2010, Trong Mục: B2. Các Bài Trong Năm 2009, X. Tìm Hiểu Các Nghi Vấn & Huyền Thoại.

Việc tu hành của Dòng Tên căn bản là Thiền Tiên Nghiệm (Transcendental Meditation), bổ túc bằng triết học, siêu hình học, luận lý học, tâm lý học, phân tâm học, tâm lý trị liệu, tâm thần bệnh học, thần giao cách cảm, thôi miên, ma thuật và phù thủy (parapsychology). Vì thế đa số giáo sĩ Dòng Tên là những nhà thông thái hay đại học giả, gồm nhiều nhà bác học phát minh về nhiều lãnh vực khoa học. Tại Hoa Kỳ, rất nhiều tu sĩ Dòng Tên là các nhà thiên văn, các khoa học gia đang làm việc tại các trung tâm khoa học. Đại học Gregorian University tại Rome, do chính thánh Y Nhã thành lập năm 1551, đã đào tạo 8 hiển thánh, 16 giáo hoàng và hàng ngàn hồng y, tổng gám mục, giám mục. Tính đến 2008, Dòng Tên có 18,815 thành viên hoạt động trên 112 quốc gia ,chia ra 13,305 giáo sĩ, 2,295 học viên, 1,758 sư huynh và 827 tân ban viên (novice). Tân ban viên được ghi chữ S.J. (Societas Jesu) sau tên và tuân hành ba điều nguyện: bần hàn, trinh khiết, vâng lời và hứa kiên trì tu hành lên đến bậc Học giả (Scholastic, được gọi là “Sir”, tức là đã vào hẳn hành trình tu sĩ) hay bậc sư huynh (tức trợ giám tạm -temporal coadjutor).

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

NGUỒN GỐC DÒNG TÊN – Nguyễn Trần Ai

Nguyễn Trần Ai. Đăng Ngày January 4th, 2010, Trong Mục: B2. Các Bài Trong Năm 2009, X. Tìm Hiểu Các Nghi Vấn & Huyền Thoại.

Theo Catholic Encyclopedia, “Dòng Tên không được thành lập với ý định chống lại Cải Chính giáo (Protestantism). Những giáo sĩ Dòng Tên đầu tiên được Ignatius gửi đến các lãnh thổ ngoại đạo hay các xứ Công giáo, đến các nước Tin Lành chỉ khi nào có yêu cầu đặc biệt của Gh và đến Đức, cái nôi của Tin Lành theo lời xin khẩn cấp của đại sứ đế quốc. Các tu sĩ Dòng Tên tự nhiên cố sức phản công việc bành trướng của Cải Chính giáo và trở thành công cụ chính chống Cải Chính giáo”. Trang nhà www.nguoitin huu.com nhận định: “Vào năm 1517, Luther đã niêm yết các đề án lên cửa nhà thờ Wittenberg. Mười bảy năm sau, Thánh Y Nhã [Ignatius] sáng lập một tu hội góp phần quan trọng trong việc chống lại cải cách Tin Lành. Ngài là một kẻ thù bất khả tiêu diệt của Tin Lành”. Không có các phong trào Cải Chính (Reformation-Protestantism) vị tất đã có Dòng Tên. Vậy Dòng Tên tổ chức như thế nào để đóng vai trò quan trọng đến thế?

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

DÒNG TÊN VIỆT NAM – Nguyên Trân

Nhiều Tác Giả. Đăng Ngày January 3rd, 2010, Trong Mục: B2. Các Bài Trong Năm 2009, X. Tìm Hiểu Các Nghi Vấn & Huyền Thoại.

Dòng Tên đến Việt Nam tại Đàng Trong (Hội An) năm 1615, tại Đàng Ngoài, 1627. Tu sĩ Dòng Tên nổi tiếng nhất là Alexandre de Rhodes (1591-1660), tên Việt là Đắc Lộ. Năm 1628, ông bị Chúa Trịnh quản thúc tại Thăng Long, 1630 bị đày lên Bố Chính (Vinh) để trục xuất vào Đàng Trong. Thường có ngộ nhận ông sáng chế Quốc Ngữ. Thật ra, ông chỉ là một trong những người hoàn chỉnh, và năm 1651 ra cuốn tự điển Việt-Bồ-La (Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum) và cuốn Phép Giảng Tám Ngày (trong đó cụm từ Đức Chúa Blời được sử dụng khoảng 100 lần, gồm cả những phê bình tiêu cực các tôn giáo khác, nhất là Phật giáo).

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....