G1. Về “Chiến Lược Đối Đầu Độc Tài”

CŨNG ÔN CỐ TRI TÂN – Trần Đạo

Nhiều Tác Giả. Đăng Ngày January 15th, 2009, Trong Mục: D. Khảo Cứu Chính Trị, F. Khảo Cứu Lịch Sử, G1. Về "Chiến Lược Đối Đầu Độc Tài".

Tập đoàn CS không hề có một ý niệm tối thiểu nào về quốc gia dân tộc, làm gì có hậu thuẫn quốc dân. Khi mọi sự đã bị lột trần, kẻ thường dân mê muội nhất cũng nhìn ra dã tâm của họ: Muốn ngồi lâu để cướp của, đàn áp người, thì tối thiểu phải chọn trong ba, bốn phương sách: làm sao tìm ra được quan thày bảo vệ, làm sao đu dây giữa hai siêu cường đối thủ; làm sao bảo được nhau, bằng không làm sao chia chác quyền lợi cho ổn thỏa; làm sao mua chuộc được đám bộ đội công an đàn áp dân chúng nổi loạn,…Tình trạng đất nước vô cùng khó khăn nhưng cuối cùng thì CS cũng vẫn phải trả lại đất nước cho quốc dân. Khi đó, vấn đề lại là chính của quốc dân, mà quốc dân thì chưa hề sẵn sàng đảm nhiệm việc quản trị đất nước. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, cũng có mấy phương sách. Đối nội: Ông cha ta đã tìm ra một nhân sinh quan, một lối sống tuyệt vời. Gần thiên nhiên, phù hợp thiên nhiên, nhàn tản: Quân phân điền sản (công điền). Tay làm hàm nhai (kỹ nghệ hóa, công nghiệp hóa tối thiểu). Xã thôn, bản sóc tự trị: Một hình thức dân chủ mà dân ta quen thuộc từ bao nhiêu đời. Còn đối ngoại: Làm sao có được một cơ quan quốc tế ủy trị; hoặc làm sao thiết lập đưọc một thể chế trung lập kiểu Thụy Sĩ; hoặc làm sao liên lập với Miên Lào thành một liên bang; hoặc làm sao kết hợp với Đông Nam Á thành một liên minh, thành khẩn chung sống hòa bình, hữu nghị. Chứ theo Tàu cũng chết mà theo Mỹ cũng chẳng yên. Cả hai cũng chẳng có gì đáng theo: Tàu thì tham vọng bành trướng lạc hậu, thiếu dân chủ, coi rẻ nhân quyền, cá nhân phải hi sinh cho tập thể. Bốn hiện đại có được thì mình cũng chẳng cạnh tranh lại với ai. Trễ quá, hết lãnh vực, hết thị trường. Mỹ thì tự do quá trớn, hi sinh tập thể cho cá nhân, kết cục sẽ là hỗn loạn (các cha đẻ của ý niệm tự do, dân chủ đã dự kiến rồi!). Mà giầu có, tiến bộ đến như Mỹ, rút lại là gì?

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Chiến dịch “Tháng Tư Đen 2009″ – Tuyết Mai

Nhiều Tác Giả. Đăng Ngày January 14th, 2009, Trong Mục: C. Để Xây Dựng Cộng Đồng Hải Ngoại, G1. Về "Chiến Lược Đối Đầu Độc Tài".

Nếu một số đông hành khách không đi phi cơ trong một ngày và đi trong ngày khác thì xáo trộn này làm cho hãng phi cơ thiệt hại hằng triệu mỹ kim… Qua hiểu biết này, những người trẻ đề nghị khởi xướng một chiến dịch tẩy chay không về VN, không gởi tiền về VN trong Tháng Tư đen 2009. Mục tiêu đòi hỏi: Trả tự do cho những tù nhân chính trị VN như LM Nguyễn Văn Lý, Ls Lê thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài….Kết quả mong muốn: 1/ Nếu đồng bào ý thức được du lịch ở VN, gởi tiền về VN là tiếp tay cho CS tiếp tục đàn áp nhân dân thì mức độ gởi tiền và du lịch trong năm đầu sẽ giảm được 20%, năm sau 30% , 40%….2/ Tạo sự thống nhất hành động giữa các tổ chức chính trị ở hải ngoại, đoàn kết trong một chương trình hoạt động….3/ Tạo cho Cộng đồng người Việt hải ngoại một tiếng nói, một sức mạnh chính trị trên chính trường Hoa Kỳ. Cách hỗ trợ : Nhóm trẻ ở Detroit, Michigan rất mong được hỗ trợ của các hội đoàn, đoàn thể bằng cách ủng hộ và phổ biến rộng rãi chiến dịch tẩy chay này trong hội đoàn, đoàn thể của mình, từ đó chương trình được lan rộng ra. Đây là một kế hoạch lớn, mà với một, hai bài báo kêu gọi sẽ không thể đạt được kết quả mong muốn. Chương trình đòi hỏi hưởng ứng rộng rãi của nhiều đoàn thể chính trị và các cơ quan truyền thông, giúp người dân ý thức vấn đề.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Vài chuyện cần thanh thỏa – Phan Lư

Nhiều Tác Giả. Đăng Ngày January 5th, 2009, Trong Mục: C. Để Xây Dựng Cộng Đồng Hải Ngoại, D. Khảo Cứu Chính Trị, G1. Về "Chiến Lược Đối Đầu Độc Tài".

Có mấy điều, đến nay, vẫn chưa dứt khoát, với một số người, kẻ binh, người chống. Về phần cộng sản, Điều I: Cộng sản có công giành độc lập, thống nhất đất nước? Đối với quốc gia dân tộc, người cộng sản chỉ có tội (tiêu diệt các giai cấp xây dựng đất nước, tình nguyện làm chư hầu Nga Xô) mà không có công lao gì cả. Trong tổng kết trận Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh tuyên bố: “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”. Lê Duẩn tuyến bố: “Chúng ta đánh Mỹ, là đánh cho Nga Xô, đánh cho Trung Cộng”. Năm 1997, Trần Văn Giầu nhắc lại: “Cộng sản trước hết có ý nghĩa là cách mạng triệt để, cách mạng ‘đến nơi’, không cách mạng ‘nửa vời’, nghĩa là không dừng lại ở mức giải phóng dân tộc, mà đi lên xã hội chủ nghĩa”. Xã hội chủ nghĩa (cộng sản) ở đây không có nghĩa là của chung. Mà là gộp tất cả vào tay đảng cộng sản Nga Xô. Việt Nam là ngọn cờ đầu của cộng sản thế giới. Điều II: Ông Hồ Chí Minh là người yêu nước? Ông Hồ là Kominternchik duy nhất toàn Châu Á, được danh hiệu “cán bộ trung kiên trung thành của Quốc Tế Ba”. Nếu chỉ có một tí tình tự yêu nước thì ông đã không làm các công việc tiêu diệt các đảng phái quốc gia, “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”, gây hai cuộc chiến vô ích cho quốc gia (nhưng dĩ nhiên không thể không có trong việc bành trướng đế quốc đỏ), quị lụy Nga, Tàu. Về phần quốc gia: Ông Diệm chỉ làm cái việc đắp đập be bờ cộng sản (containment) của quan thày giao phó và cho phép, để củng cố chế độ gia đình trị cho ông, cho gia đình, và gia nhân đày tớ của ông mà thôi. Cũng là cái không may của đất nước, khiến thế lực nào đó chọn ông, một quan lại khệnh khạng, phong kiến, đầu óc đặc những quan niệm lỗi thời “Thiên mệnh, ý Chúa”, trong một giai đoạn đòi hỏi người lãnh đạo dân chủ, cởi mở, xông xáo.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

TÂM THƯ GỬI ĐỒNG BÀO TÔI: 13 HỒ-SƠ LỊCH-SỬ – Nguyễn Ngọc Phách

Nhiều Tác Giả. Đăng Ngày October 5th, 2008, Trong Mục: D. Khảo Cứu Chính Trị, G1. Về "Chiến Lược Đối Đầu Độc Tài", G2. Về "Thiên Đường XHCN Việt Nam", I. Nhiều Tác Giả & Độc Giả Viết.

Tôi đặc-biệt có ý muốn trình đồng-bào về 13 hồ-sơ lịch-sử sau đây:
1. Vụ Hồ Chí Minh, bán Phan Bội Châu cho Mật-vụ Pháp năm 1925, lấy món tiền thưởng khổng-lồ, và chính-sách của Đảng Cộng-sản Việt-nam (ĐCV) đối với tập-thể trí-thức trong và ngoài nước, nhất là vụ Nhân-văn-Giai-phẩm dưới thời Việt-nam Dân-chủ Cộng-hòa (VDC) và lịnh đốt sách cấm nhạc Miền Nam sau 1975 và khi mới thành-lập chế-độ CXCV;
2. Những chiến-dịch ám-sát đại-qui-mô ĐCV đã phát-động suốt hai phần ba thế-kỷ, để thủ-tiêu các thành-phần quốc-gia, tiêu-biểu nhất là Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi, Trần Khánh Giư, Tạ Thu Thâu, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ, Vũ Nhất Huy, Lê Hữu Bôi, Nguyễn Văn Bông, Trần Văn Văn… Riêng 1945, ở Quảng-ngãi thôi, 2.791 tín-đồ Cao-đài đã bị Việt Minh đồ-sát, không để lại tăm tích gì;
3. Chính-sách tôn-giáo ĐCV, đeo đuổi từ khi lập đảng, chùa chiền, nhà thờ, miếu-đường đều đập phá, mọi giá-trị tinh-thần đều tiêu-diệt. Sách-lược bài-tôn đi ngược tất cả những khái-niệm truyền-thống linh-thiêng, đã làm cho lương-tri, trí-tuệ và hồn-phách Việt-nam khô héo từ một Hoa-giáp nay…..

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

TỪ ĐỘC TÀI ĐẾN DÂN CHỦ: Một Hệ Thống Ý Niệm Về Giải Phóng (Khỏi Ách Độc Tài) – Gene Sharp

Người Dân. Đăng Ngày September 13th, 2008, Trong Mục: D. Khảo Cứu Chính Trị, G1. Về "Chiến Lược Đối Đầu Độc Tài".

Những ai muốn lật đổ chế độ độc tài một cách hữu hiệu nhất và ít tổn thất nhất đều phải làm ngay bốn việc:
* Phải tăng cường sức mạnh của khối quần chúng bị áp bức bằng chính quyết tâm, lòng tự tin, và những cách thức kháng cự;
* Phải tăng cường sức mạnh của các đoàn thể xã hội độc lập và những định chế của khối quần chúng bị áp bức;
* Phải tạo cho được một lực lượng kháng cự mạnh trong nước; và
* Phải khai triển một kế hoạch chiến lược tổng quan sáng suốt cho nỗ lực giải phóng dân tộc và áp dụng kế hoạch này một cách khéo léo.
Ðấu tranh giải phóng (khỏi ách độc tài) là giai đoạn rất cần tinh thần tự lực cánh sinh và sức mạnh nội tại của đoàn thể đang tiến hành công cuộc đấu tranh. Như Charles Stewart Parnell từng kêu gọi trong suốt chiến dịch đình công tại Ái Nhĩ Lan (Ireland) vào những năm 1879 và 1880: “Dựa vào chính phủ chẳng ích gì…. Bạn phải dựa vào chính quyết tâm của mình mà thôi. … Hãy tự giúp mình bằng cách đứng chung lại với nhau … Vun bồi sức lực cho những người đuối sức trong hành ngũ. … Kết hợp lại với nhau, đoàn ngũ hóa. … và chắc chắn bạn phải thắng…” Khi bạn đã làm cho vấn đề này chín mùi phải giải quyết, khi đó và chỉ khi đó, nó mới được giải quyết. Trước một đội ngũ hùng hậu, tự lực, có chiến lược khôn ngoan, hành động dũng cảm, kỷ luật, và thực sự có sức mạnh nội tại, chế độ độc tài cuối cùng sẽ phải sụp đổ. Tuy nhiên, bốn công việc kể trên vẫn là những điều kiện tối thiểu phải hoàn tất để thành công… Nỗ lực thoát ách độc tài, cuối cùng, vẫn tùy thuộc vào khả năng tự giải phóng của chính dân tộc đó.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

FROM DICTATORSHIP TO DEMOCRACY – A conceptual framework for liberation – By Gene Sharp

Người Dân. Đăng Ngày September 13th, 2008, Trong Mục: G1. Về "Chiến Lược Đối Đầu Độc Tài".

One of my major concerns for many years has been how people could prevent and destroy dictatorships. This has been nurtured in part because of a belief that human beings should not be dominated and destroyed by such regimes. That belief has been strengthened by readings on the importance of human freedom, on the nature of dictatorships (from Aristotle to analysts of totalitarianism), and histories of dictatorships (especially the Nazi and Stalinist systems). Over the years I have had occasion to get to know people who lived and suffered under Nazi rule, including some who survived concentration camps. In Norway I met people who had resisted fascist rule and survived, and heard of those who perished. I talked with Jews who had escaped the Nazi clutches and with persons who had helped to save them. Knowledge of the terror of Communist rule in various countries has been learned more from books than personal contacts. The terror of these systems appeared to me to be especially poignant for these dictatorships were imposed in the name of liberation from oppression and exploitation. In more recent decades through visits of persons from dictatorially ruled countries, such as Panama, Poland, Chile, Tibet, and Burma, the realities of today’s dictatorships became more real. From Tibetans who had fought against Chinese Communist aggression, Russians who had defeated the August 1991 hard-line coup, and Thais who had nonviolently blocked a return to military rule, I have gained often troubling perspectives on the insidious nature of dictatorships. The sense of pathos and outrage against the brutalities, along with admiration of the calm heroism of unbelievably brave men and women, were sometimes strengthened by visits to places where the dangers were still great, and yet defiance by brave people continued. These included Panama under Noriega; Vilnius, Lithuania, under continued Soviet repression; Tiananmen Square, Beijing, during both the festive demonstration of freedom and while the first armored personnel carriers entered that fateful night; and the jungle headquarters of the democratic opposition at Manerplaw in “liberated Burma.” …Out of these concerns and experiences grew a determined hope that prevention of tyranny might be possible, that successful struggles against dictatorships could be waged without mass mutual slaughters, that dictatorships could be destroyed and new ones prevented from rising out of the ashes. I have tried to think carefully about the most effective ways in which dictatorships could be successfully disintegrated with the least possible cost in suffering and lives. In this I have drawn on my studies over many years of dictatorships, resistance movements, revolutions, political thought, governmental systems, and especially realistic nonviolent struggle.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ TẠI VIỆT NAM THEO CHIỀU HƯỚNG NÀO? – ĐẠI-DƯƠNG

Đại Dương. Đăng Ngày September 12th, 2008, Trong Mục: D. Khảo Cứu Chính Trị, G1. Về "Chiến Lược Đối Đầu Độc Tài".

Thay đổi thể chế từ hạ tầng cơ sở do quảng đại quần chúng chủ động nên mang tinh thần dân chủ triệt để (1) dân chúng lúc nào cũng chủ động trong việc chọn lựa và phế bỏ lãnh đạo. (2) sẵn sàng tham gia các hoạt động chống độc tài hoặc bầu cử gian lận. (3) xã hội dân sự ngày càng mạnh sẽ góp phần xây dựng nền dân chủ bền vững và phát triển hài hòa. Kỳ vọng sự thay đổi từ thượng tầng kiến trúc tại Việt Nam rất mong manh và nguy hiễm: (1) Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ khả năng theo đuôi trên mọi phương diện nên khó nảy sinh các nhân vật muốn bức phá xiềng xích marx-lenin. (2) Cán bộ cộng sản luôn luôn đặt quyền lợi đảng Cộng sản lên trên hết nên tìm mọi cách duy trì quyền độc tôn lãnh đạo. (3) Thay đổi từ thượng tầng chỉ kéo dài thời gian bòn rút công quỹ của giới thư lại cộng sản. Gánh nặng nợ nần sẽ trút lên vai của nhiều thế hệ người Việt Nam nếu duy trì chủ trương thay đổi tiệm tiến. Trở lực lớn nhất đối với thay đổi thể chế từ hạ tầng cơ sở là các biện pháp đàn áp khốc liệt và tinh vi của chế độ độc tài. Ba Lan, Tiệp Khắc đã thành công thì Việt Nam cũng làm được nếu quyết tâm và chọn đúng phương pháp. Chọn lựa bất cứ giải pháp nào thì cũng có thiệt hại. Điều quan trọng là người Việt Nam phải cân nhắc mức độ thiệt hại, và tính chất khả thi của mỗi giải pháp đối với chiến lược dài hạn của quốc gia, dân tộc. Đồng thời, cũng cần so sánh thiệt hại giữa các biện pháp dân chủ hóa và nỗ lực duy trì thống trị của đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Vài điều từ “QUYỀN LỰC CỦA KHÔNG QUYỀN LỰC” – Khải Đơn

Nhiều Tác Giả. Đăng Ngày September 5th, 2008, Trong Mục: G1. Về "Chiến Lược Đối Đầu Độc Tài", G2. Về "Thiên Đường XHCN Việt Nam".

“…Cuộc sống trong guồng máy toàn trị mới thấm đẫm đạo đức giả tạo và những điều dối trá: Nhà nước của quan liêu thì lại được gọi là chính quyền nhân dân; người lao động bị nô dịch dưới cái tên giai cấp lao động; cá nhân thoái hóa hoàn toàn thì được trình bày như là giải phóng tột bậc; bưng bít thông tin được gọi là cung cấp thông tin cho quần chúng, sử dụng quyền lực để giật dây thì được gọi là kiểm soát công cộng về quyền lực; lạm dụng quyền lực tùy tiện thì được gọi là tôn trọng luật pháp, đè nén văn hóa thì được gọi là phát triển văn hóa; mở rộng ảnh hưởng đế chế thì được trình bày như thể là giúp đỡ người bị áp bức; mất tự do ngôn luận trở thành hình thức cao nhất của tự do; các kì bầu cử lố bịch trở thành hình thức dân chủ cao nhất; cấm suy nghĩ độc lập thành thế giới quan khoa học nhất; chiếm đóng quân sự trở thành giúp đỡ anh em. Vì chế độ bị nhốt chặt trong những lời dối trá của nó, nó phải xuyên tạc tất cả. Nó xuyên tạc quá khứ. Nó bóp méo hiện thực và nó bịa đặt tương lai. Nó xuyên tạc thống kê. Nó giả đò như không nắm giữ các cơ quan an ninh có quyền lực vô hạn và đốn mạt. Nó vờ vĩnh tôn trọng các quyền con người. Nó giả đò như không kết án ai. Nó làm như không sợ bất kì điều gì. Nó giả vờ như không giả vờ gì cả.”

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

VIỆT NAM ÐẤT NƯỚC TÔI (Bài I đến Bài V) – Phương Nam

Nhiều Tác Giả. Đăng Ngày July 23rd, 2008, Trong Mục: D. Khảo Cứu Chính Trị, G1. Về "Chiến Lược Đối Đầu Độc Tài".

Về cơ bản thì trong nội bộ dân tộc ta đã tự hàn gắn được cho nhau những vết thương của quá khứ. Thời gian đã như một phép mầu giúp cho tình tự dân tộc và tính nhân bản của người Việt Nam ngày càng được phục hồi và chiến thắng tất cả. Một điều cũng rất hợp với quy luật là: khi những vết thương kia càng được hàn gắn nhanh bao nhiêu, thì lại càng bộc lộ sâu sắc mâu thuẫn cơ bản của dân tộc ta hôm nay bấy nhiêu. Đó là mâu thuẫn giữa đại bộ phận nhân dân, không phân biệt hoàn cảnh xuất thân, tôn giáo, sắc tộc, vùng, miền, quốc gia định cư, v.v… với một thiểu số hiện đang cố duy trì thể chế chính trị độc đảng ở Việt Nam. Mâu thuẫn này là đối kháng, không có cơ sở dung hòa khi mà nguyên nhân sinh ra nó vẫn còn đó. Tôi tin rằng nhất định trong một tương lai gần “Cuộc cách mạng XHCN ở Việt Nam” sẽ phải thôi gào thét, cũng như Ý thức hệ Cộng Sản nhất định phải ra đi trên đất nước ta. Nó không tạo ra được động lực thì nó phải ra đi, đó là chân lý đơn giản và rõ ràng. Còn hiện nay thì nó đang vay mượn không hề có khế ước và hoàn toàn sống ký gửi vào dân tộc. Muốn chống bất công, đói nghèo, muốn hoàn thành những mục tiêu của 1 nước Việt Nam mới, nhằm hòa nhập được tốt vào thế giới hiện đại. Ngoài con đường dân chủ, đa nguyên, đa đảng và pháp trị, nhân dân Việt Nam không còn con đường nào khác! Một cách làm dân chủ mang tầm vóc toàn dân tộc: Thông qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý về bất cứ điều gì mà từ trước đến nay ĐCS Việt Nam vẫn luôn cho rằng: “Đó là lựa chọn của nhân dân và của lịch sử!”.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....