L. Thơ Nằm Vũng

LỜI PHÂN TRẦN CỦA NÀNG TIM ĐỎ – Trần Dân Tiên Tân Thời

Tha Hương. Đăng Ngày January 26th, 2009, Trong Mục: A1. Kính Chiếu Yêu (Người Dân Nhận định), G3. Trào Lưu "Hòa Giải, Hòa Hợp Dân Tộc", L. Thơ Nằm Vũng.

….Bấy nay Tim Đỏ, Tim Hồng
Chứ nào Vàng thắm mà lồng lộn lên!
Bay chống cộng nhưng hiền nhưng dại
Cộng bảo gì bay lại vâng theo
…Lũ bay vỗ ngực khôn ngoan
Cộng lừa từng vố còn oan nỗi gì?!
Bởi thấy cộng bay thì nghinh tiếp
Đoạn đề cao sự nghiệp đấu tranh!
Gương kia, Chính Kết rành rành
Chính khoe qua mặt Ba Đình đó thôi!
Lưới nhà đảng, hỏi người, ai lọt?

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Thơ Nằm Vũng – Tha Hương

Tha Hương. Đăng Ngày May 23rd, 2008, Trong Mục: L. Thơ Nằm Vũng.

MỜI VỀ DU LỊCH

(nhắn “Vịt Kìu”)

Nghe này, ” khúc ruột” kia ơi
Hãy về du lịch kẻo thôi đảng tàn
Đảng đổi lốt (mới) hoàn toàn, rõ rệt
Những “cao tầng” giống hệt Tây phương
Sân gôn, quán nhậu, hí trường
Nhiều hơn thôn xóm ruộng vườn của dân
Nhà biệt lập là phần đảng ngự
Còn dân ư? Góc chợ, gầm cầu
Nếu ai thắc mắc những câu:
“Dân nghèo, nhưng đảng lại giầu, vì sao?”
Đảng sẽ rất ngọt ngào giảng dạy:
Khó khăn này tồn tại từ xưa…
Tàn dư ….Mỹ Ngụy, biết chưa?
Lúc đi, chúng nó đã chừa lại đây!
Chứ còn đảng vàng đầy như núi

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

NGỘ THÍ BÀ – Trần Dân Tiên Tân Thời

Nhiều Tác Giả. Đăng Ngày January 4th, 2008, Trong Mục: L. Thơ Nằm Vũng.

Chống cộng chi mô ngộ rứa ta?
Cộng kêu Từ Thiện, nộp đô la
Cộng sai VẸM Hát, đi coi hát
Cộng hét THIÊN TAI, vội gởi quà
Thấy bọn NẰM VÙNG, không dám đập
Gặp bày BA SÁU, lại cho qua
Cộng xây PẮC PÓ, về du lịch!
Chống cộng nhà ông ngộ thí bà!

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

XÓT CHO DÂN TỘC – Tha Hương

Tha Hương. Đăng Ngày January 4th, 2008, Trong Mục: L. Thơ Nằm Vũng.

XÓT CHO DÂN TỘC Tha Hương   Lạy thầy cộng sản Trung Hoa Đảng dâng Hoàng với Trường sa trừ vào Nợ kia, chơi chạy, bảo nhau Đảng hô quần đảo bị Tầu “xâm lăng” Để tuổi trẻ tưởng rằng “anh” chệt Cướp nhà mình, cáu tiết, trẻ la Nhưng rồi đảng đểu nhà ta [...]

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Tội ác – thơ PHAN VĂN THUẬN

Nhiều Tác Giả. Đăng Ngày January 2nd, 2008, Trong Mục: I. Nhiều Tác Giả & Độc Giả Viết, L. Thơ Nằm Vũng.

Chúng hiến giang sơn của tổ tông,
Cháu con Âu Lạc có đau lòng?
Minh-Lương hiệp ước dâng quần đảo,
Duẩn-Mạnh thông đồng hiến biển Đông.
Bản Giốc bầm gan nhìn giặc Bắc.
Nam Quan tím ruột khóc non sông.
Rừng vàng biển bạc ông cha giữ,
Nay bọn hầu nhân dâng hiến không!

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....