A1. Kính Chiếu Yêu (Người Dân Nhận định)

LỜI PHÂN TRẦN CỦA NÀNG TIM ĐỎ – Trần Dân Tiên Tân Thời

Tha Hương. Đăng Ngày January 26th, 2009, Trong Mục: A1. Kính Chiếu Yêu (Người Dân Nhận định), G3. Trào Lưu "Hòa Giải, Hòa Hợp Dân Tộc", L. Thơ Nằm Vũng.

….Bấy nay Tim Đỏ, Tim Hồng
Chứ nào Vàng thắm mà lồng lộn lên!
Bay chống cộng nhưng hiền nhưng dại
Cộng bảo gì bay lại vâng theo
…Lũ bay vỗ ngực khôn ngoan
Cộng lừa từng vố còn oan nỗi gì?!
Bởi thấy cộng bay thì nghinh tiếp
Đoạn đề cao sự nghiệp đấu tranh!
Gương kia, Chính Kết rành rành
Chính khoe qua mặt Ba Đình đó thôi!
Lưới nhà đảng, hỏi người, ai lọt?

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....

Kính Chiếu Yêu – Nhận định của Tạp Chí Người Dân.

Người Dân. Đăng Ngày January 31st, 2008, Trong Mục: A1. Kính Chiếu Yêu (Người Dân Nhận định).

Hiện nay, Tạp Chí Người Dân chúng tôi nhận định như sau:

1. Đảng Cộng Sản Việt Nam có lãnh thổ, có nhà nước, được các nước công nhận / bang giao, và là hội viên Liên Hiệp Quốc. Những kẻ cơ hội chủ nghĩa dựa vào đó để khuyến dụ người Việt phải chấp nhận cộng sản.

2. Đảng viên Cộng Sản tranh giành, đấu đá về địa vị, về quyền lợi, và móc ngoặc làm ăn bất chính nên đã giầu có, tiền rừng bạc biển nhưng tối đại đa số đồng bào vẫn bị tước đoạt quyền tư hữu, quyền sống, quyền mưu sinh, quyền suy nghĩ, và miễn cưỡng khuất phục bạo quyền. Những kẻ cơ hội chủ nghĩa dựa vào đó để nói là đã có những thành phần ngoài Đảng có tiền, có quyền, đất nước đã có đấu tranh chính trị và có mầm mống tự do dân chủ.

3. Đảng Cộng Sản và bạo quyền tự đồng nhất hóa với Tổ Quốc, Quốc Gia, Dân Tộc. Những kẻ cơ hội chủ nghĩa cho rằng những ai còn chống Đảng, chống Nhà Nước là không ái quốc và cản trở công cuộc phát triển đất nước…..

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....