B1. Các Bài Trong Năm 2010

NHẬN GIẢI HÒA BìNH, NÓI CHUYỆN CHIẾN TRANH – Đại-Dương

Đại Dương. Đăng Ngày March 3rd, 2010, Trong Mục: B1. Các Bài Trong Năm 2010, D. Khảo Cứu Chính Trị.

Diễn văn 36 phút của TT Obama, đọc trước 1,000 cử tọa trong lễ nhận giải Nobel Hòa bình, được dư luận Mỹ hài lòng, vì không phát biểu giống như một công dân toàn cầu, như đôi lần trước đó, mà công nhận “Hoa Kỳ đã bảo kê nền an ninh toàn cầu suốt hơn 6 thập niên bằng máu của công dân và sức mạnh quân đội”, và “Cam kết của Hoa Kỳ đối với nền an ninh thế giới không hề lay chuyển”, và “Kẻ ác vẫn còn tồn tại trên thế giới”, và “Tôi, cũng như bất cứ nhà lãnh đạo nào, dành quyền hành động đơn phương nếu cần để bảo vệ tổ quốc”, và “không thể đứng bất động trước mối đe dọa tới dân tộc Mỹ”. Cử tọa cùng đứng lên tung hô khi Obama nhận giải thưởng, nhưng ngồi yên suốt bài diễn văn, ngoại trừ 1 lần vỗ tay vì Tổng thống Mỹ nhắc lại việc cấm hành hạ tù nhân và đóng cửa trại giam Guantanamo!

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....