Phạm Trùng Dương

VẪN CỨ VÔ TRÁCH NHIỆM – (Về cuốn “Bí mật hậu trường chính trị miền Nam” của Đặng Văn Nhâm) – Phạm Trùng Dương

Phạm Trùng Dương. Đăng Ngày March 17th, 2008, Trong Mục: M. Đọc Sách & Điểm Báo.

Trong cuốn “Lịch Sử Báo Chí Việt Nam”, ông Đặng Văn Nhâm đã đưa ra những dữ kiện hoàn toàn sai lạc, có tính cách bôi xấu về một nhân vật. Đàng khác ông Nhâm cũng có lý khi yêu cầu “hãy để cho người trong cuộc lên tiếng”, và xin người ngoài đừng xía vô. Tuy nhiên, một khi mà người trong cuộc đã chết rồi và những sự kiện đưa ra liên quan đến người đó rõ ràng sai lạc một cách trắng trợn, chẳng những vì do đã không biết gì mà lại còn là cố tình bịa đặt, suy diễn bậy bạ, thì tôi phải lên tiếng để trả lại sự thật cho đương sự. Đó là trường hợp của cựu hoàng Bảo Đại. Nói về những sự kiện lịch sử, ta cần biết chắc, bằng không, phải tra cứu. Nói xấu một nhân vật lịch sử, lại càng phải chính xác hơn. Nhưng ông Nhâm đã không làm như thế. Tôi nghĩ ông Nhâm nên tiếp thu lời giáo hóa của cụ Đoàn Thêm.

Đọc Toàn Thể Bài Viết Này....