ĐẠI HỘI VIỆT KIỀU – Huỳnh Thị NữĐẠI HỘI VIỆT KIỀU

 

 Huỳnh Thị Nữ

 

Báo chí loan tin nhà nước Việt Cộng họp Đại Hội Việt Kiều vào những ngày 21-23 tháng 11, 2009.

Kể ra việc của họ, thì mặc kệ họ. Nhưng dù sao cũng liên hệ đến đồng bào bên nhà, nên cũng phải quan tâm.

Như họ cho biết, trước đây đã có nhiều cuộc họp. Nay chỉ là cuộc họp có qui mô hơn mà thôi.

Có lẽ nguyên do là vì tình trạng kinh tế. Cả thế giới lo, thì “mình” cũng nên lo. Chắc các ông Việt Cộng nghĩ thế. Dù không bổ dọc cũng dổ ngang. Vừa kiếm đường kiếm chác trong thời buổi khó khăn, vừa có vẻ quan tâm đến nền kinh tế đất nước để người ngoài nó lé, nó “nhào dzô”. Có ngoại quốc vào làm ăn nhiều nhiều thì ông láng giềng khổng lồ cũng đâu có vén tay áo xô được. Vân vân…

Nếu nhìn như vậy, thì có thể “phe ta” chia ra làm:

Cánh già:

- Trước hết là các ông ba “yêu nước nồng nàn”, sốt ruột quá thấy… không chừng đây là cơ hội để đóng góp cao kiến, công của bề bộn để xây dựng quê hương, cứu giúp đồng bào ruột thịt;

- Thứ đến là quí vị “ba lợi ích” thực tế (pragmatist), kiếm nơi dễ làm ăn, lợi cho mình, lợi cho nhà nước, lợi cho… đồng bào;

- Thứ nữa là chẳng làm gì nhưng về họp cũng được… thơm lây.

Cánh trẻ:

- Ngán gì cộng sản, muốn đóng góp cho quê hương;

- Kiếm đất hoang dại thi thố tài ba;

- Nhân tiện về cho biết quê hương xứ sở.

Tuy nhiên nó vẫn tùy thuộc cái… qui chế! Nếu đi về, ăn ở, xê địch được nhà nước đài thọ thì khác. Mà tự bỏ tiền túi thì lại khác. Được gửi giấy mời cũng khác. Phải đến xin tham dự lại cũng khác.

Nhưng thục ra đại hội có dành cho “phe ta” không? Theo đúng chữ nghĩa thì là Đại Hội Việt Kiều. Việt kiều có nghĩa là công dân Việt cư ngụ ở nước ngoài. “Phe ta” chỉ là ngoại kiều gốc Việt mà thôi. Có thể chỉ là chuyện giữa họ như trên tôi đã nói. Muốn biết thì chỉ việc xem danh sách tham dự viên.

Có vẻ đa số là người từ Đông Âu, nghĩa là chuyện trong nhà.

Tuy nhiên, nếu có kiếm ra danh sách, ta cũng có thể biết được đôi điều — họp để làm gì, họp với ai, họp chơi hay thiệt,…” căn cứ vào thành phần, tuổi tác người tham dự: bao nhiêu người lớn tuổi, bao nhiêu người trẻ tuổi, bao nhiêu viên chức nhà nước, bao nhiêu người “phe ta”.

Biết những người của “phe ta” được nhà nước ưu ái mời gọi hay tự hồ hởi xin tham dự cũng là điều bổ ích lắm chứ!