LỜI PHÂN TRẦN CỦA NÀNG TIM ĐỎ – Trần Dân Tiên Tân Thời


LỜI PHÂN TRẦN CỦA NÀNG TIM ĐỎ

 

 

(Tim Đỏ tôi vốn nặng lòng nhân đạo, được đảng cho ra nước ngoài Nối Kết với “Việt kiều” để “khiêng đô” về xây dựng xã hội cho nhà nước xã nghĩa Việt cộng. Trong buổi gom đô vui vẻ, Tim Đỏ chỉ hổng thích chào cờ Vàng và yêu cầu Ông Bà Nhân Đạo dẹp lá cờ ấy đi. Cờ đã dẹp nhưng cũng vì cái chuyện nhỏ xíu rứa mà Tim Đỏ tôi bị bọn Quốc Gia cực đoan thắt chặt hầu bao, tẩy chay oan ức. Tim Đỏ tôi dân oan, đang không biết khiếu kiện ở đâu, thì may có người mách rằng diễn đàn người Việt hải ngoại là nơi có thể phân trần rằng mình là một … anh hùng  cô đơn, như đảng VC có anh hùng bó đuốc cô đơn Lê Văn Tám, anh hùng cô đơn lấp lỗ châu mai, …)

 

 

Này nàng Tim Đỏ là ta

Cớ sao cái bọn Quốc Gia lắm lời?

Tim Đỏ khoái trò chơi nhân đạo

Nhưng mắt bay liên láo, không tròng

Bấy nay Tim Đỏ, Tim Hồng

Chứ nào Vàng thắm mà lồng lộn lên!

Bay chống cộng nhưng hiền nhưng dại

Cộng bảo gì bay lại vâng theo

Bay không biết đảng thiến heo

Gởi ra hải ngoại tai bèo, dép râu

Đảng sơn chúng cái đầu vàng chóe

Đặng nằm vùng chúng xé bay tan

Lũ bay vỗ ngực khôn ngoan

Cộng lừa từng vố còn oan nỗi gì?!

Bởi thấy cộng bay thì nghinh tiếp

Đoạn đề cao sự nghiệp đấu tranh!

Gương kia, Chính Kết rành rành

Chính khoe qua mặt Ba Đình đó thôi!

Lưới nhà đảng, hỏi người, ai lọt?

Giết lầm hơn tha sót, vậy mà …

Trộm sò, anh két ba hoa

Bọn bay lại bán lúa nhà mới vui!

Như có dạo tin lời Minh Chính

Nổi trống chiêng, xúng xính rước đèn

Khi bàn “Tam Giác” tối đen

Chính ta họp với …”anh – em” bay …huề! 

Ta, Tim Đỏ, khác nghề, cùng nghiệp

Nghề của ta là kiếm tiền đô

Để xây xã hội giúp Hồ

Ta nhân đạo rứa, còn ngờ nữa thôi?

Đừng phản động hại đời ta thế

Nộp đô mau, khó dễ làm gì!

Cờ Vàng ta bảo dẹp đi …

Và ban tổ chức vội thì …mần ngay!

Họ tuân lịnh sao bay phản đối?

Bay ác tâm, phá thối Tim à?

Lòng nhân bay để đâu cà?

Bay hông thương trẻ của nhà bay ư?

Cộng đã chẳng nhân từ với trẻ

Người quốc gia không lẽ vô tình?

Này, bay phải khác Ba đình

Lành đùm lấy rách, chúng mình …xương nhau!

Bay giúp trẻ để sau trẻ nhớn

Trẻ nối giòng hoạn lợn trên ngôi

Trung ương các cấp trẻ ngồi

Rứa là đảng được dài đời đúng không? 

Ta đây, Tim Đỏ Tim Hồng

Bớ lòng nhân đạo …cộng đồng … nộp đô! 

 

Tim Đỏ

(Trần Dân Tiên Tân Thời sao y …bản chính!)